Imprimante C4342, C4352, CS730, CS735

Informaţii de siguranţă

Convenţii

Declaraţii produs

Aflaţi despre imprimantă

Găsirea informaţiilor despre imprimantă

Găsirea numărului de serie al imprimantei

Configurarea imprimantei

Utilizarea panoului de control

Înţelegerea stării indicatorului luminos

Selectarea hârtiei

Configurarea şi instalarea

Alegerea unui loc pentru imprimantă

Ataşarea cablurilor

Configurarea şi utilizarea aplicaţiilor din ecranul de pornire

Gestionarea contactelor

Configurarea şi utilizarea caracteristicilor de accesibilitate

Încărcarea hârtiei şi a suporturilor speciale

Instalarea şi actualizarea software-ului, a driverelor şi a firmware-ului

Instalarea opţiunilor hardware

Lucrul în reţea

Configurarea imprimării seriale (numai Windows)

Securizarea imprimantei

Localizarea slotului de securitate

Ştergerea memoriei imprimantei

Ştergerea datelor de pe unitatea de stocare a imprimantei

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

Declaraţie privind volatilitatea

Imprimarea

Imprimarea de pe un computer

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe o unitate flash

Unităţi flash şi tipuri de fişiere acceptate

Configurarea lucrărilor de imprimare confidenţiale

Imprimarea lucrărilor confidenţiale şi a altor lucrări în aşteptare

Tipărirea unei liste de eşantioane de fonturi

Tipărirea unei liste de directoare

Inserarea colilor de separare între copii

Anularea unei lucrări de imprimare

Reglarea luminozităţii tonerului

Utilizarea meniurilor imprimantei

Hartă meniuri

Dispozitiv

Imprimare

Hârtie

Unitate USB

Reţea/Porturi

Servicii cloud

Securitate

Rapoarte

Rezolvarea problemelor

Imprimarea Paginii setări meniu

Întreţinerea imprimantei

Verificarea stării pieselor şi consumabilelor

Configurarea notificărilor de aprovizionare

Setarea avertizărilor prin e-mail

Vizualizarea rapoartelor

Comandarea pieselor şi consumabilelor

Înlocuirea pieselor şi consumabilelor

Curăţarea componentelor imprimantei

Economisirea de energie şi hârtie

Mutarea imprimantei în altă locaţie

Expedierea imprimantei

Depanarea unei probleme

Probleme legate de calitatea imprimării

Codurile de eroare ale imprimantei

Probleme de imprimare

Imprimanta nu răspunde

Nu se poate citi unitatea flash

Activarea portului USB

Îndepărtarea blocajelor

Probleme de conectare la reţea

Probleme legate de opţiunile hardware

Probleme cu consumabilele

Probleme cu alimentarea de hârtie

Probleme legate de calitatea culorilor

Contactarea serviciului de asistenţă pentru clienţi

Reciclare şi eliminare

Reciclarea produselor Lexmark

Reciclarea ambalajelor Lexmark

Note

Ghidul informaţiilor despre produs

Notă referitoare la ediţie

Mărci comerciale

Note de licenţă

Niveluri de poluare fonică

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deşeuri din echipamente electrice şi electronice)

Baterie reîncărcabilă litiu-ion

Dezafectarea produsului

Returnarea cartuşelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Notificare de sensibilitate statică

ENERGY STAR

Informaţii cu privire la temperatură

Notă cu privire la laser

Consumul de energie

Conformitate cu directivele Comunităţii Europene (CE)

Notă cu privire la interferenţele radio