Tiskalniki C4342, C4352, CS730, CS735

Varnostne informacije

Konvencije

Izjave o izdelku

Seznanitev s tiskalnikom

Iskanje informacij o tiskalniku

Iskanje serijske številke tiskalnika

Konfiguracije tiskalnika

Uporaba nadzorne plošče

Razumevanje stanja indikatorja

Izbiranje papirja

Nastavitev, namestitev in konfiguracija

Izbiranje mesta za tiskalnik

Priključitev kablov

Nastavitev in uporaba programov na začetnem zaslonu

Upravljanje stikov

Nastavitev in uporaba pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Nalaganje papirja in posebnih tiskalnih medijev

Nameščanje in posodabljanje programske opreme, gonilnikov in vdelane programske opreme

Nameščanje možnosti strojne opreme

Omrežje

Nastavitev zaporednega tiskanja (samo za Windows)

Zaščita tiskalnika

Iskanje varnostne reže

Brisanje pomnilnika tiskalnika

Brisanje shranjevalnega pogona tiskalnika

Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev

Izjava o obstojnosti

Tiskanje

Tiskanje iz računalnika

Tiskanje iz mobilne naprave

Tiskanje s pogona Flash

Podprti bliskovni pogoni in vrste datotek

Konfiguracija zaupnih opravil

Tiskanje zaupnih in drugih zadržanih opravil

Tiskanje seznama vzorcev pisav

Tiskanje seznama imenikov

Postavitev ločevalnih listov med kopije

Preklic tiskalnega opravila

Nastavitev temnosti barvila

Uporaba menijev tiskalnika

Zemljevid menijev

Naprava

Natisni

Papir

Pogon USB

Omrežje/vrata

Storitve v oblaku

Varnost

Poročila

Odpravljanje težav

Kako natisnete Stran z menijskimi nastavitvami

Vzdrževanje tiskalnika

Preverjanje stanja delov in potrošnega materiala

Konfiguracija obvestil o stanju potrošnega materiala

Nastavitev e-poštnih opozoril

Ogled poročil

Naročanje delov in potrošnega materiala

Zamenjava delov in potrošnega materiala

Čiščenje delov tiskalnika

Varčevanje z energijo in papirjem

Premikanje tiskalnika na drugo mesto

Pošiljanje tiskalnika

Odpravljanje težav

Težave s kakovostjo tiskanja

Kode napak tiskalnika

Težave pri tiskanju

Tiskalnik se ne odziva

Bliskovnega pogona ni mogoče prebrati

Omogočanje vrat USB

Odpravljanje zastojev

Težave z omrežno povezavo

Težave z možnostmi strojne opreme

Težave s potrošnim materialom

Težave pri podajanju papirja

Težave s kakovostjo barv

Vzpostavitev stika s podporo strankam

Recikliranje in odlaganje

Recikliranje Lexmarkovih izdelkov

Recikliranje embalaže izdelkov Lexmark

Obvestila

Informacije o izdelku

Obvestilo o izdaji

Blagovne znamke

Obvestila o licenciranju

Zvočne emisije

Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)

Litij-ionska baterija za polnjenje

Odlaganje izdelka

Vračanje Lexmarkovih kartuš za ponovno uporabo ali recikliranje

Obvestilo o občutljivosti na statično elektriko

ENERGY STAR

Informacije o temperaturi

Obvestilo o laserskem tiskalniku

Poraba energije

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Obvestilo o radijskih motnjah