Konvencije

Napomena : Napomena identifikuje informacije koje bi mogle da vam pomognu.

Upozorenje : Upozorenje identifikuje nešto što bi moglo da ošteti hardver ili softver proizvoda.

OPREZ : Oprez ukazuje na potencijalno opasnu situaciju u kojoj biste mogli da se povredite.

Različiti tipovi izjava opreza obuhvataju sledeće:

ikona standardnog upozorenja   OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:   Ukazuje na rizik od povrede.
ikona opreza za opasnost od udarca   OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Ukazuje na rizik od strujnog udara.
ikona opreza za vruću površinu   OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:  Ukazuje na rizik od opekotine u slučaju dodirivanja.
ikona opreza za opasnost od prevrtanja   OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:  Ukazuje na opasnost od lomljenja.
ikona opreza za opasnost od prikleštenja   OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:  Ukazuje na rizik od prikleštenja između pokretnih delova.