Otkazivanje zadatka štampe

  1. Na početnom ekranu dodirnite dugme za otkazivanje .

  2. Izaberite zadatak za otkazivanje.

Napomena:  Takođe možete da otkažete zadatak tako što ćete dodirnuti Red za čekanje za zadatke .