Provera statusa delova i potrošnog materijala

  1. Na početnom ekranu dodirnite Status/potrošni materijal .

  2. Izaberite delove ili potrošni materijal koji želite da proverite.

  3. Napomena:  Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.