Čišćenje delova štampača

Čišćenje štampača

ikona opreza za opasnost od udarca   OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.

Napomene:

 1. Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 2. Uklonite papir iz standardne korpe i višenemenskog ulagača.

 3. Uklonite prašinu, vlakna i delove papira oko štampača pomoću mekane četke ili usisivača.

 4. Obrišite spoljašnjost štampača vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja vlakna.

  Napomene:

  • Nemojte da koristite kućna sredstva za čišćenje ili deterdžente jer mogu da oštete završnu obradu štampača.
  • Posle čišćenja uverite se da su sve oblasti štampača suve.
 5. Povežite kabl za napajanje sa zidnom utičnicom, a zatim uključite štampač.

  ikona standardnog upozorenja   OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Čišćenje ekrana osetljivog na dodir

ikona opreza za opasnost od udarca   OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz strujne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.
 1. Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 2. Vlažnom i mekom krpom koja se ne linja obrišite ekran osetljiv na dodir.

  Napomene:

  • Nemojte da koristite kućna sredstva za čišćenje ili deterdžente jer mogu da oštete ekran osetljiv na dodir.
  • Proverite da li je ekran osetljiv na dodir suv nakon čišćenja.
 3. Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

  ikona standardnog upozorenja   OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Čišćenje gumica za hvatanje

 1. Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 2. Uklonite fioku.

  Fioka je potpuno uklonjena.
 3. Uklonite valjak za prihvat.

  Pritisnuta je zelena šarka da bi se izvukao i uklonio valjak za prihvat.
 4. Nanesite izopropil alkohol na mekanu krpu koja se ne linja, pa obrišite gumice za hvatanje.

 5. Umetnite valjak za prihvat.

  Umetnut je valjak za prihvat.
 6. Umetnite fioku.

 7. Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

  ikona standardnog upozorenja   OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Čišćenje valjka za prihvat u višenamenskom ulagaču

 1. Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 2. Otvorite višenamenski ulagač.

  Dugme u donjem levom delu štampača je pritisnuto radi otvaranja višenamenskog ulagača.
 3. Uklonite valjak za prihvat.

  Šarka je povučena nagore radi otključavanja i uklanjanja valjka za prihvat višenamenskog ulagača.
 4. Nanesite izopropil alkohol na mekanu krpu koja se ne linja, pa obrišite valjak za prihvat.

 5. Umetnite valjak za prihvat.

  Umetnut je valjak za prihvat višenamenskog ulagača.
 6. Zatvorite višenamenski ulagač.

 7. Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

  ikona standardnog upozorenja   OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.