Uklanjanje zaglavljivanja

Izbegavanje zaglavljivanja

Stavite papir ispravno
Koristite preporučeni papir

Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papira

Napomene:

Oblasti zaglavljivanja papira u štampaču sa numerisanim oznakama.
 

Mesta zaglavljivanja

1

Standardna polica

2

Vrata A

3

Fioke

4

Višenamenski ulagač


Zaglavljen papir u fiokama

 1. Uklonite fioku.

  Fioka je potpuno uklonjena.
  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Senzor unutar opcione fioke može lako da se ošteti statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu pre uklanjanja zaglavljenog papira u fioci.
 2. Uklonite zaglavljeni papir.

  Napomena:  Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
   Zaglavljeni papir je izvučen iz unutrašnjosti fioke.
 3. Umetnite fioku.

Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču

 1. Uklonite papir iz višenamenskog ulagača.

 2. Izvucite fioku.

 3. Uklonite zaglavljeni papir.

  Napomena:  Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
  Zaglavljeni papir je izvučen iz višenamenskog ulagača.
 4. Umetnite fioku.

Zaglavljen papir u standardnoj korpi

Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena:  Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
Zaglavljeni papir je izvučen iz standardne police.

Zaglavljen papir u vratima A

Zaglavljen papir u oblasti jedinici za nanošenje tonera
 1. Otvorite vrata A.

  ikona opreza za vruću površinu   OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:  Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.
  Vrata A su povučena nadole.
 2. Uklonite zaglavljeni papir.

  Napomena:  Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
  Izvučen je zaglavljeni papir ispod jedinice za nanošenje tonera.
 3. Otvorite vrata A1.

  Vrata A1 su povučena nagore.
 4. Otvorite vrata za pristup jedinici za nanošenje tonera.

  Gurnite zelenu šarku nadole da biste otvorili vrata za pristup jedinici za nanošenje tonera.
 5. Uklonite zaglavljeni papir.

  Napomena:  Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
  Izvučen je zaglavljeni papir iz jedinice za nanošenje tonera.
 6. Zatvorite šarku vrata za pristup jedinici za nanošenje tonera.

 7. Zatvorite vrata A1, a zatim zatvorite vrata A.

Zaglavljen papir iza vrata A
 1. Otvorite vrata A.

  ikona opreza za vruću površinu   OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:  Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.
  Vrata A su povučena nadole.
 2. Otvorite vrata izolacione jedinice.

  Plava šarka je pomerena udesno.
 3. Uklonite zaglavljeni papir.

  Napomena:  Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
  Izvučen je zaglavljeni papir iza vrata A.
 4. Zatvorite šarku vrata izolacione jedinice.

 5. Zatvorite vrata A.

Zaglavljen papir u oblasti za dvostrano štampanje
 1. Otvorite vrata A.

  ikona opreza za vruću površinu   OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:  Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.
  Vrata A su povučena nadole.
 2. Otvorite poklopac jedinice za dvostrano štampanje.

  Zelena šarka je povučena radi otvaranja poklopca jedinice za dvostrano štampanje.
 3. Uklonite zaglavljeni papir.

  Napomena:  Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
  Izvučen je zaglavljeni papir.
 4. Zatvorite poklopac jedinice za dvostrano štampanje, pa zatvorite vrata A.