Konfiguracije štampača

ikona opreza za opasnost od prevrtanja   OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:  Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na www.lexmark.com/multifunctionprinters .
ikona opreza za opasnost od prevrtanja   OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:  Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.

Štampač možete da konfigurišete dodavanjem četiri opcione fioke kapaciteta 550 listova.

Konfiguracije štampača sa numerisanim oznakama.

1

Standardna polica

2

Dvostruka fioka kapaciteta 650 listova

Napomena:  Fioka se sastoji od fioke kapaciteta 550 listova i višenamenskog ulagača kapaciteta 100 listova.

3

Opcione fioke za 550 listova

4

Kontrolna tabla