Konfigurisanje poverljivih zadataka

  1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Bezbednost > Podešavanje poverljivog štampanja .

  2. Konfigurišite postavke.

Postavka

Opis

Maks. nevažeći PIN

Postavite ograničenje za unos nevažećeg PIN-a.

Napomena:  Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime biće izbrisani.

Istek poverljivog zadatka

Postavite individualno vreme isteka za svaki zadržani zadatak pre nego što se automatski izbriše iz memorije štampača, sa čvrstog diska ili sa inteligentne jedinice za skladištenje.

Napomena:  Zadržani zadatak može da bude podešen na Poverljiv, Ponavljajući, Rezervisan ili Verifikovan.

Ponovi istek zadatka

Podesite vreme isteka za zadatke štampanja koje želite da ponovite.

Istek zadatka verifikacije

Podesite vreme isteka za štampanje kopije zadatka kako biste proverili kvalitet pre štampanja preostalih kopija.

Istek rezervisanog zadatka

Podesite vreme isteka za zadatke koje želite da sačuvate na štampaču radi naknadnog štampanja.

Zahtevaj zadržavanje svih zadataka

Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.

Zadrži duplikate dokumenata

Podesite štampač tako da čuva sve dokumente sa istim nazivom datoteke.