Ušteda energije i papira

Konfigurisanje postavki režima uštede energije

Režim mirovanja
  1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Istek vremena > Režim mirovanja .

  2. Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim mirovanja.

Režim hibernacije
  1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Istek vremena > Istek vremena hibernacije .

  2. Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim hibernacije.

  3. Napomene:

Podešavanje osvetljenosti ekrana

  1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Željene postavke .

  2. Podesite postavku u meniju Osvetljenost ekrana.

Ušteda potrošnog materijala