Omogućavanje USB porta

Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > USB > Omogući USB port .