Brisanje jedinice za skladištenje štampača

  1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Brisanje na kraju radnog veka .

  2. U zavisnosti od jedinice za skladištenje koja je instaliran na štampaču, učinite nešto od sledećeg:

  3. Započnite operaciju.