Pronalaženje serijskog broja štampača

  1. Otvorite vrata A.

  2. Locirajte serijski broj.

    Štampač sa otvorenim prednjim vratima i prikazanim serijskim brojem u donjem levom uglu štampača.