Upravljanje kontaktima

  1. Na početnom ekranu dodirnite Adresar .

  2. Obavite neke od sledećih stvari:

  3. Primenite promene.