Izveštaji

Stranica sa postavkama menija

Stavka menija

Opis

Stranica sa postavkama menija

Odštampajte izveštaj koji sadrži menije štampača.


Uređaj

Stavka menija

Opis

Informacije o uređaju

Odštampajte izveštaj koji sadrži informacije o štampaču.

Statistika uređaja

Odštampajte izveštaj o upotrebi štampača i statusu potrošnog materijala.

Lista profila

Odštampajte listu profila koji su sačuvani na štampaču.

Izveštaj o sredstvu

Odštampajte dijagnostičku alatku za probleme sa štampanjem.

Napomena:  Da biste izbegli isecanje sadržaja, izveštaj odštampajte na papiru formata Letter ili A4.


Štampaj

Stavka menija

Opis

Odštampaj fontove

PCL fontovi

PS fontovi

Štampajte uzorke i informacije o fontovima koji su dostupni za svaki jezik štampača.

Odštampaj demonstraciju

Stranica za demonstraciju

Odštampajte stranicu na kojoj su prikazane mogućnosti štampača i podržana rešenja.

Odštampaj direktorijum

Odštampajte resurse koji su sačuvani na fleš jedinici, čvrstom disku ili na inteligentnoj jedinici za skladištenje (ISD).

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instalirana fleš jedinica, čvrsti disk ili ISD.


Mreža

Stavka menija

Opis

Stranica za podešavanje mreže

Odštampajte stranicu koja prikazuje konfiguraciju mreže i bežične postavke na štampaču.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Wi-Fi Direct – povezani klijenti

Odštampajte stranicu sa listom uređaja koji su povezani na štampač pomoću funkcije Wi-Fi Direct.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući Wi-Fi Direct podešeno na Uključeno.