Premeštanje štampača na drugo mesto

ikona standardnog upozorenja   OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.
ikona standardnog upozorenja   OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.
ikona standardnog upozorenja   OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:
Napomena:  Oštećenje štampača uzrokovano nepravilnim premeštanjem nije pokriveno garancijom štampača.