Naručivanje delova i potrošnog materijala

Da biste naručili potrošni materijal u SAD, pozovite 1-800-539-6275 za informacije o ovlašćenim prodavcima potrošnog materijala kompanije Lexmark u vašoj oblasti. U drugim zemljama i regionima posetite www.lexmark.com ili kontaktirajte prodavca od kojeg ste kupili štampač.

Napomena:  Sve procene trajanja potrošnog materijala podrazumevaju štampanje na običnom papiru formata Letter ili A4.
Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Ako ne budete održavali učinak štampača na optimalnom nivou ili ne budete menjali delove i potrošni materijal, može da dođe do oštećenja štampača.

Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark

Lexmark štampač je dizajniran da najbolje funkcioniše sa originalnim delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika. To može da utiče i na pokrivenost garancijom. Oštećenje uzrokovano upotrebom delova i potrošnog materijala treće strane nije pokriveno garancijom. Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koriste delovi i potrošni materijal treće strane. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili njegove povezane komponente.

Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Potrošni materijal i delovi bez uslova ugovora programa za vraćanje mogu da se resetuju i repariraju. Međutim, garancija proizvođača ne pokriva nikakva oštećenja izazvana upotrebom potrošnog materijala ili delova koji nisu originalni. Resetovanje brojača na potrošnom materijalu ili delu bez pravilnog repariranja može da dovede do oštećenja štampača. Nakon što resetujete brojač potrošnog materijala ili dela, štampač može da prikaže grešku koja ukazuje na prisustvo resetovane stavke.

Naručivanje kertridža sa tonerom

Napomene:

Lexmark CS730 i Lexmark CS735 kertridži iz programa za vraćanje

Stavka

Severna Amerika

Evropa

Ostatak sveta

Kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje

 

Cijan

71C10C0

71C20C0

71C80C0

Magenta

71C10M0

71C20M0

71C80M0

Žuta

71C10Y0

71C20Y0

71C80Y0

Crna

71C10K0

71C20K0

71C80K0

Kertridži sa tonerom za veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje

 

Cijan

71C1HC0 1

71C2HC0 1

71C8HC0 1

Magenta

71C1HM0 1

71C2HM0 1

71C8HM0 1

Žuta

71C1HY0 1

71C2HY0 1

71C8HY0 1

Crna

71C1HK0

71C2HK0

71C8HK0

Kertridži sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja iz programa za vraćanje 2

Cijan

71C1XC0

71C2XC0

71C8XC0

Magenta

71C1XM0

71C2XSM0

71C8XM0

Žuta

71C1XY0

71C2XY0

71C8XY0


Lexmark CS730 kertridži sa tonerom za veliki obim štampanja

Stavka

Globalno

Crna

71C0H10

Cijan

71C0H20

Magenta

71C0H30

Žuta

71C0H40


Lexmark CS735 kertridži sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja

Stavka

Globalno

Cijan

71C0X20

Magenta

71C0X30

Žuta

71C0X40


Lexmark C4342, Lexmark C4352 kertridži sa tonerom

Stavka

Globalno

Cijan

24B7511

Magenta

24B7512

Žuta

24B7513

Crna

24B7514


Poručivanje jedinice za izradu crno-belih slika

Stavka

Kataloški broj

Crna jedinica za izradu slika

71C0Z10


Poručivanje kompleta za izradu slika u boji

Stavka

Kataloški broj

Komplet za izradu slika u boji

71C0Z50


Naručivanje boce otpadnog tonera

Stavka

Kataloški broj

Boca otpadnog tonera

71C0W00


Naručivanje kompleta za održavanje jedinice za nanošenje tonera

Napomene:

Stavka

Kataloški broj

Komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera, 110–120 V

41X3882

Komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera, 220–240 V

41X3883

Komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera, 100 V

41X3884

Komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera, 115 V (uski mediji) *

41X4511