Postavljanje listova separatora između kopija

  1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Raspored > Listovi separatora > Između kopija .

  2. Odštampajte dokument.