Uređaj

Željene postavke

Stavka menija

Opis

Jezik za prikaz

[Lista jezika]

Podesite jezik teksta koji se prikazuje na ekranu.

Zemlja/region

[Lista zemalja ili regiona]

Identifikujte zemlju ili region gde je štampač konfigurisan za rad.

Pokreni početno podešavanje

Isključeno*

Uključeno

Pokrenite čarobnjak za podešavanje.

Tastatura

Tip tastature

[Lista jezika]

Izaberite jezik kao tip tastature.

Napomena:  Možda se neće prikazati sve vrednosti za Tip tastature, odnosno mogu da zahtevaju specijalni hardver kako bi se pojavile.

Prikazane informacije

Tekst za prikaz 1 (IP adresa*)

Tekst za prikaz 2 (Datum/vreme*)

Prilagođeni tekst 1

Prilagođeni tekst 2

Navedite informacije za prikaz na početnom ekranu.

Datum i vreme

Konfiguriši

Trenutni datum i vreme

Ručno podesi datum i vreme

Format datuma

Format vremena (12 sati A.M./P.M.*)

Vremenska zona

UTC (GMT) odstupanje

Početak DST-a

Kraj DST-a

DST odstupanje

Network Time Protocol

Omogući NTP (Uključeno*)

NTP server

Omogući potvrdu identiteta (nijedno*)

ID ključa

Lozinka

Konfigurišite datum i vreme štampača i vremenski protokol mreže.

Napomene:

  • MM-DD-GGGG je podrazumevana fabrička postavka za SAD. DD-MM-GGGG je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.
  • UTC (GMT) odstupanje, Početak DST-a, Kraj DST-a i Odstupanje DST-a se pojavljuju samo kada je Vremenska zona podešeno na (UTC+korisnički) Prilagođeno.
  • ID ključa i Lozinka se pojavljuju samo kada je Omogući potvrdu identiteta podešeno na MD5 ključ.
Veličine papira

RS

Metričke

Naveli mernu jedinicu za veličine papira.

Napomena:  Izbor zemlje ili regiona u čarobnjaku za početno podešavanje određuje početnu postavku veličine papira.

Osvetljenost ekrana

20–100% (100*)

Podesite osvetljenost ekrana.

Pristup fleš jedinici

Onemogućeno

Omogućeno*

Omogućite pristup fleš jedinici.

Istek vremena ekrana

5–300 (60*)

Podesite vreme mirovanja u sekundama pre nego što se prikaže početni ekran ili pre nego što štampač automatski odjavi nalog korisnika.


Eko-režim

Stavka menija

Opis

Štampanje

Strane (1-strano*)

Redosled stranica po strani (Isključeno*)

Zatamnjenost tonera (4*)

Ušteda boje (Isključeno*)

Konfigurišite postavke štampanja štampača.


Udaljena tabla za rukovanje

Stavka menija

Opis

Spoljna VNC veza

Nemoj da dozvoliš*

Dozvoli

Povežite spoljni Virtual Network Computing (VNC) klijent radi pokretanja udaljene table za rukovanje.

Tip potvrde identiteta

Ništa*

Standardna potvrda identiteta

Podesite tip potvrde identiteta za pristupanje serveru za VNC klijente.

Lozinka za VNC

Navedite lozinku za povezivanje na server za VNC klijente.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo ako je Tip potvrde identiteta podešen na Standardna potvrda identiteta.


Obaveštenja

Stavka menija

Opis

Potrošni materijal

Prikaži procene za potrošni materijal

Prikaži procene*

Nemoj da prikazuješ procene

Prikažite procenjeni status potrošnog materijala.

Podešavanje upozorenja za e-poštu

Podešavanje e-pošte

Primarni SMTP mrežni prolaz

Port primarnog SMTP mrežnog prolaza (25*)

Sekundarni SMTP mrežni prolaz

Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza (25*)

SMTP istek vremena (30 sekundi*)

Adresa za odgovor

Uvek koristi podrazumevanu SMTP adresu za odgovor (Isključeno*)

Koristi SSL/TLS (Onemogućeno)*

Obavezni pouzdani sertifikat (Uključeno*)

Potvrda identiteta SMTP servera

(Potvrda identiteta nije potrebna*)

E-poruka koju je pokrenuo uređaj (Nijedna*)

E-poruka koju je pokrenuo korisnik (Nijedna*)

Koristi akreditive uređaja za Active Directory (Isključeno*)

ID korisnika uređaja

Lozinka uređaja

Kerberos 5 OBLAST

NTLM domen

Onemogući grešku „SMTP server nije podešen“(Isklj.*)

Konfigurišite postavke e-pošte štampača.

Sprečavanje grešaka

Pomoć pri zaglavljivanju

Isključeno

Uključeno*

Podesite štampač tako da automatski proverava da li postoji zaglavljen papir.

Sprečavanje grešaka

Automatsko nastavljanje

Isključeno

Uključeno* (5 sekundi)

Omogućite štampaču da automatski nastavi sa obradom ili štampanjem zadatka nakon što poništi određena stanja prisustva.

Sprečavanje grešaka

Automatski ponovo pokreni

Automatsko ponovno pokretanje (Uvek ponovo pokreni*)

Podesite štampač tako da se ponovo pokrene kada dođe do greške.

Sprečavanje grešaka

Automatski ponovo pokreni

Maks. broj automatskih ponovnih pokretanja (20*)

Podesite broj automatskih ponovnih pokretanja koja štampač može da obavi.

Sprečavanje grešaka

Automatski ponovo pokreni

Prozor za automatsko ponovno pokretanje (720*)

Podesite broj sekundi pre nego što štampač obavi automatsko ponovno pokretanje.

Sprečavanje grešaka

Automatski ponovo pokreni

Brojač automatskog ponovnog pokretanja

Prikažite informacije brojača automatskog ponovnog pokretanja koje su samo za čitanje.

Sprečavanje grešaka

Automatski ponovo pokreni

Resetuj brojač automatskog ponovnog pokretanja

Resetujte brojač za automatsko ponovno pokretanje.

Sprečavanje grešaka

Prikaži grešku za kratak papir

Uključeno

Automatsko brisanje*

Podesite štampač tako da prikaže poruku kada dođe do greške za kratak papir.

Napomena:  Kratak papir se odnosi na veličinu ubačenog papira.

Sprečavanje grešaka

Zaštita stranice

Isključeno*

Uključeno

Podesite štampač tako da obradi celu stranicu u memoriju pre nego što je odštampa.

Oporavak od zaglavljivanja sadržaja

Oporavak od zaglavljivanja

Isključeno

Uključeno

Automatski*

Podesite štampač tako da ponovo štampa zaglavljene stranice.


Upravljanje energijom

Stavka menija

Opis

Profil režima mirovanja

Štampanje iz režima mirovanja

Održi aktivnost nakon štampe

Aktiviraj režim mirovanja nakon štampe*

Podesite štampač tako da ostane u režimu aktivnosti ili da se vrati u režim mirovanja nakon štampanja.

Profil režima mirovanja

Dodirnite da biste aktivirali iz režima temeljnog mirovanja

Isključeno

Uključeno*

Aktivirajte štampač iz režima temeljnog mirovanja tako što ćete dodirnuti ekran štampača.

Istek vremena

Režim mirovanja

1–114 minuta (15*)

Podesite vreme mirovanja pre nego što štampač pređe u režim Mirovanje.

Istek vremena

Istek vremena za hibernaciju

Onemogućeno

1 čas

2 časa

3 časa

6 časa

1 dan

2 dana

3 dana*

1 nedelja

2 nedelje

1 mesec

Podesite vreme do isključivanja štampača.

Istek vremena

Istek vremena hibernacije pri povezivanju

Hibernacija

Bez hibernacije*

Podesite Istek vremena za hibernaciju tako da isključi štampač dok ostoji aktivna Ethernet veza.

Planiraj režime napajanja

Planovi

Dodaj novu plan

Zakažite kada štampač prelazi u režim mirovanja ili hibernacije.


Anonimno prikupljanje podataka

Stavka menija

Opis

Anonimno prikupljanje podataka

Informacije o korišćenju i učinku uređaja

Ništa*

Šaljite informacije o korišćenju i učinku štampača kompaniji Lexmark.

Napomena:  Vreme slanja anonimnih podataka se pojavljuje samo kada Anonimno prikupljanje podataka podesite na Informacije o korišćenju i učinku uređaja.

Vreme slanja anonimnih podataka

Početno vreme

Vreme zaustavljanja


Pristupačnost

Stavka menija

Opis

Interval za dvostruko pritiskanje tastera

0–5 sekundi (0*)

Podesite interval tokom kojeg štampač ignoriše dvostruko pritiskanje tastera na povezanoj tastaturi.

Početno odlaganje ponavljanja tastera

0,25–5 sekundi (1*)

Podesite trajanje početnog odlaganja pre nego što ponavljajući taster počne da se ponavlja.

Napomena:  Pojavljuje se samo kada je na štampač povezana tastatura.

Brzina ponavljanja tastera

0,5–30 (30*)

Podesite broj pritisaka u sekundi za ponavljajući taster.

Napomena:  Pojavljuje se samo kada je na štampač povezana tastatura.

Produžavanje isteka vremena ekrana

Isključeno*

Uključeno

Omogućite korisniku da ostane na istoj lokaciji i resetujte Istek vremena ekrana kada se završi, umesto da se vratite na početni ekran.


Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

Stavka menija

Opis

Vrati postavke

Vrati sve postavke

Vrati postavke štampača

Vrati postavke mreže

Vrati postavke aplikacija

Vratite podrazumevane fabričke postavke štampača.


Održavanje

Meni Konfiguracija

Stavka menija

Opis

USB konfiguracija

USB PnP

1*

2

Promenite režim USB upravljačkog programa štampača da biste poboljšali kompatibilnost sa računarom.

USB konfiguracija

USB brzina

Puna

Automatski*

Podesite USB port tako da radi punom brzinom i onemogućite njegove funkcije velike brzine.

Konfiguracija fioka

Prepoznavanje veličine

Prepoznavanje [x] fioke (Uključeno*)

Podesite fioku tako da automatski otkrije veličinu papira koji je umetnut u nju.

Konfiguracija fioka

Povezivanje fioka

Automatski*

Isključeno

Podesite štampač tako da povezuje fioke za koje su podešeni isti tip i veličina papira.

Konfiguracija fioka

Prikaži poruku za umetanje fioke

Isključeno

Samo za nepoznate veličine*

Uvek

Prikažite poruku koja korisniku omogućava da promeni postavke veličine i tipa papira nakon umetanja fioke.

Konfiguracija fioka

Ubacivanje A5

Kratka ivica

Duga ivica*

Odredite podrazumevanu orijentaciju umetanja papira veličine A5 kod svih izvora papira.

Konfiguracija fioka

Upiti za papir

Automatski*

Višenamenski ulagač

Ručno ulaganje papira

Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira.

Napomena:  Da bi se pojavila opcija Višenamenski ulagač, podesite Konfiguriši MP na Kaseta u meniju Papir.

Konfiguracija fioka

Upiti za koverte

Automatski*

Višenamenski ulagač

Ručno ulaganje koverte

Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira.

Napomena:  Da bi se pojavila opcija Višenamenski ulagač, podesite Konfiguriši MP na Kaseta u meniju Papir.

Konfiguracija fioka

Radnja za upite

Upit korisniku*

Nastavi

Koristi trenutno

Podesite štampač tako da rešava upite u vezi sa zamenom papira ili koverti.

Konfiguracija fioka

Više univerzalnih veličina

Isključeno*

Uključeno

Podesite fioku tako da podržava više univerzalnih veličina papira.

Izveštaji

Stranica menija sa postavkama

Evidencija događaja

Pregled evidencije događaja

Štampajte izveštaje o postavkama menija štampača, statusu i evidenciji događaja.

Upotreba potrošnog materijala i brojači

Obriši istoriju upotrebe potrošnog materijala

Resetujte istoriju korišćenja potrošnog materijala na podrazumevani fabrički nivo.

Upotreba potrošnog materijala i brojači

Resetuj brojač crnog kertridža

Resetuj brojač cijan kertridža

Resetuj brojač magenta kertridža

Resetuj brojač žutog kertridža

Resetujte brojač nakon instalacije novog kertridža.

Upotreba potrošnog materijala i brojači

Resetuj brojač crno-bele jedinice za izradu slika

Resetujte brojač nakon instalacije nove jedinice za izradu crno-belih slika.

Upotreba potrošnog materijala i brojači

Resetuj brojač kompleta za izradu slika u boji

Resetujte brojač nakon instalacije novog kompleta za izradu slika u boji.

Upotreba potrošnog materijala i brojači

Resetuj brojač održavanja

Resetujte brojač nakon instalacije nove jedinice za nanošenje tonera.

Upotreba potrošnog materijala i brojači

Višeslojni rasponi pokrivenosti

Podesite količinu pokrivanja bojom za svaki opseg štampanja.

Emulacije štampača

PPDS emulacija

Isključeno*

Uključeno

Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PPDS protoka podataka.

Emulacije štampača

PS emulacija

Isključeno

Uključeno*

Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PS protoka podataka.

Emulacije štampača

Omogući Formsmerge

Isključeno*

Uključeno

Aktivirajte formsmerge da biste obrasce čuvali na čvrstom disku ili inteligentnoj jedinici za skladištenje (ISD).

Napomena:  Mora da bude instaliran čvrsti disk ili ISD.

Emulacije štampača

Omogući Prescribe

Isključeno*

Uključeno

Omogućite Prescribe emulaciju.

Emulacije štampača

Bezbednost emulatora

Vremensko ograničenje stranice (60 minuta*)

Resetuj emulator nakon zadatka (Isključeno*)

Onemogući pristup porukama štampača (Uključeno*)

Konfigurišite bezbednosne postavke štampača tokom režima emulacije.

Konfiguracija štampanja

Režim Samo crna

Isključeno*

Uključeno

Podesite štampač tako da sadržaj u boji uvek štampa u nijansama sive.

Konfiguracija štampanja

Preklapanje boje

Isključeno

1

2*

3

4

5

Poboljšajte otiske radi kompenzovanja pogrešne registracije u štampaču.

Konfiguracija štampanja

Izoštravanje fonta

0–150 (24*)

Podesite veličinu tačke teksta ispod koje se prilikom štampanja podataka fontova koriste ekrani visoke frekvencije.

Na primer, ako je vrednost 24, svi fontovi veličine 24 ili manje koriste ekrane visoke frekvencije.

Operacije uređaja

Tihi režim

Isključeno*

Uključeno

Promenite količinu buke koju proizvodi štampač.

Napomena:  Omogućavanje ove postavke usporava sveukupni rad štampača.

Operacije uređaja

Meniji table

Isključeno

Uključeno*

Omogućava pristup menijima štampača sa kontrolne table.

Operacije uređaja

Bezbedni režim

Isključeno*

Uključeno

Podesite štampač tako da radi u specijalnom režimu, u kojem pokušava da pruži što je više moguće funkcija, uprkos poznatim problemima.

Na primer, kada je podešeno na Uključeno, a motor za dvostrano štampanje ne funkcioniše, štampač dokumente štampa jednostrano, čak i ako je za zadatak podešeno dvostrano štampanje.

Operacije uređaja

Obriši prilagođeni status

Obrišite korisnički definisane niske za prilagođene poruke Podrazumevano ili Alternativno.

Operacije uređaja

Obriši sve daljinski instalirane poruke

Obrišite poruke koje su daljinski instalirane.

Operacije uređaja

Automatski prikaži ekrane sa greškama

Isključeno

Uključeno*

Prikažite postojeće poruke grešaka na ekranu nakon što štampač ostane neaktivan na početnom ekranu u određenom trajanju.

Podešavanje TPS

Željena postavka učestalosti kalibracije

Onemogućeno

Najmanje podešavanja boje

Manje podešavanja boje

Normalno*

Bolja preciznost boja

Najbolja preciznost boja

Podesite učestalost obavljanja kalibracije i poravnanja boja.

Podešavanje TPS

Puna kalibracija

Pokrenite punu kalibraciju boja.

Podešavanje TPS

Štampaj TPS stranicu sa informacijama

Odštampajte dijagnostičku stranicu koja sadrži kalibraciju za TPS.

Konfiguracija aplikacija

LES aplikacije

Isključeno

Uključeno*

Omogućite Lexmark Embedded Solutions (LES) aplikacije.


Brisanje na kraju radnog veka

Stavka menija

Opis

Brisanje na kraju radnog veka

Poslednje spasavanje memorije

Poslednje spasavanje čvrstog diska

Poslednje brisanje ISD

Prikažite informacije samo za čitanje o poslednjem brisanju memorije štampača ili jedinice za skladištenje.

Napomena:  Poslednje brisanje čvrstog diska i Poslednje brisanje ISD se pojavljuju samo kada je instalirana jedinica za skladištenje.

Brisanje na kraju radnog veka

Spasi sve informacije u postojanu memoriju

Obriši sve postavke štampača i mreže

Obriši sve aplikacije i postavke aplikacija

Obriši sve prečice i postavke prečica

Spasi sve informacije na čvrstom disku

Obriši preuzimanja (briše sve makroe, fontove, PFO itd.)

Obriši zadatke iz bafera

Obriši zadržane zadatke

Obriši inteligentnu jedinicu za skladištenje

Obrišite sve informacije iz postojane memorije i sa jedinice za skladištenje.

Napomena:  Obriši sve informacije na čvrstom disku i Obriši inteligentnu jedinicu za skladištenje se pojavljuju samo kada je instalirana jedinica za skladištenje.


Prilagođavanje početnog ekrana

Napomena:  Ovaj meni se pojavljuje samo na Embedded Web Server-u.

Meni

Opis

Status/potrošni materijal

Red za čekanje za zadatke

Postavke

Adresar

USB jedinica

Zadržani zadaci

Navedite ikone koje se prikazuju na početnom ekranu.


Ažuriranje firmvera

Stavka menija

Opis

Trenutna verzija

Prikaži trenutnu verziju firmvera instaliranu na štampaču.

Proveri sada da li postoje ažuriranja

Proveri da li postoje ažuriranja firmvera.

Automatska provera da li postoje ažuriranja

Uključeno

Isključeno*

Podesite štampač da automatski proverava da li postoje ažuriranja firmvera.


O ovom štampaču

Stavka menija

Opis

Oznaka sredstva

Navedite identitet štampača. Maksimalna dužina je 32 znaka.

Lokacija štampača

Naveli lokaciju štampača. Maksimalna dužina je 63 znaka.

Obratite se

Navedite kontakt informacije za štampač. Maksimalna dužina je 63 znaka.

Verzija firmvera

Prikažite verziju firmvera instaliranu na štampaču.

Mašina

Prikažite broj mašine štampača.

Serijski broj

Prikažite serijski broj štampača.

Izvezi konfiguracionu datoteku na USB

Izvezite konfiguracionu datoteku na fleš uređaj.

Izvezi komprimovane evidencije na USB

Izvezite komprimovane datoteke evidencije na fleš uređaj.

Pošalji evidenciju

Šaljite informacije o upotrebi štampača kompaniji Lexmark.