Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka

Za korisnike Windows operativnih sistema

 1. Dok je dokument otvoren, kliknite na Datoteka > Odštampaj .

 2. Izaberite štampač, pa kliknite na Svojstva , Željene postavke , Opcije ili Podešavanje .

 3. Kliknite na Odštampaj i zadrži .

 4. Izaberite Koristi štampanje i zadržavanje , a zatim dodelite korisničko ime.

 5. Izaberite tip zadatka štampanja (poverljivi, ponavljajući, rezervni ili za verifikaciju).

  Ako izaberete Poverljivo , zaštitite zadatak štampanja pomoću ličnog identifikacionog broja (PIN).

 6. Kliknite na OK ili Odštampaj .

 7. Oslobodite zadatak štampanja sa početnog ekrana štampača.

Za korisnike Macintosh operativnih sistema

Korišćenje funkcije AirPrint

 1. Dok je dokument otvoren, odaberite Datoteka > Odštampaj .

 2. Izaberite štampač, pa iz padajućeg menija koji prati meni Orijentacija odaberite Štampanje pomoću PIN-a .

 3. Omogućite Štampanje preko PIN-a , a zatim unesite četvorocifreni PIN.

 4. Kliknite na Odštampaj .

 5. Oslobodite zadatak štampanja sa početnog ekrana štampača. Dodirnite Zadržani zadaci > izaberite ime računara > Poverljivo > unesite PIN > izaberite zadatak štampanja > Odštampaj .

Korišćenje upravljačkog programa za štampanje

 1. Dok je dokument otvoren, odaberite Datoteka > Odštampaj .

 2. Izaberite štampač, pa iz padajućeg menija koji prati meni Orijentacija odaberite Odštampaj i zadrži .

 3. Odaberite Poverljivo štampanje , pa unesite četvorocifreni PIN.

 4. Kliknite na Odštampaj .

 5. Oslobodite zadatak štampanja sa početnog ekrana štampača. Dodirnite Zadržani zadaci > , izaberite naziv računara > Poverljivo > izaberite zadatak štampanja > unesite PIN > Odštampaj .