Štampanje liste direktorijuma

Na pońćetnom ekranu dodirnite Postavke > Izveštaji > Odštampaj > Odštampaj direktorijum .