Štampanje liste uzoraka fontova

  1. Na pońćetnom ekranu dodirnite Postavke > Izveštaji > Odštampaj > Odštampaj fontove .

  2. Dodirnite stavku PCL fontovi ili PS fontovi .