Štampanje sa fleš uređaja

 1. Priključite fleš uređaj.

  Fleš uređaj je povezan na prednji USB port.

  Napomene:

 2. Na ekranu dodirnite dokument koji želite da odštampate.

  Po potrebi, konfigurišite postavke štampanja.

 3. Odštampajte dokument.

  Da biste odštampali drugi dokument, dodirnite USB jedinica .

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete fleš jedinicu niti štampač u prikazanoj oblasti tokom aktivnog štampanja i čitanja sa memorijskog uređaja ili upisivanja na njega.
  Ikona za zabranu dodirivanja se nalazi pored fleš uređaja koji je povezan na prednji USB port.