Štampanje stranice sa postavkama menija

na pońćetnom ekranu dodirnite Postavke > Izveštaji > Stranica sa postavkama menija .