Recikliranje Lexmark pakovanja

Lexmark neprekidno teži da smanji količinu materijala za pakovanje. Manja količina materijala za pakovanje omogućava da se Lexmark štampači transportuju što efikasnije brinući o životnoj sredini tako što će količina odbačenog materijala za pakovanje biti manja. Ove mere smanjuju emisije gasova staklene bašte, štede energiju i prirodne resurse. U nekim zemljama ili regionima, Lexmark nudi i recikliranje komponenti pakovanja. Da biste dobili više informacija, posetite lokaciju www.lexmark.com/recycle , a zatim odaberite zemlju ili region. Informacije o dostupnim programima za reciklažu materijala za pakovanje obuhvaćene su informacijama o recikliranju proizvoda.

Lexmark karton ima 100% mogućnost recikliranja tamo gde postoje postrojenja za reciklažu rebrastog kartona. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.

Pena koju Lexmark koristi za pakovanje može da se reciklira tamo gde postoje postrojenja za reciklažu pene. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.

Kada vraćate kertridž kompaniji Lexmark, možete ponovo da upotrebite kutiju u kojoj je kertridž dostavljen. Lexmark će reciklirati kutiju.