Izbor papira

Smernice za papir

Koristite odgovarajući papir da biste sprečili zaglavljivanje i doprineli štampanju bez problema.

Više informacija potražite u vodiču za papir i specijalne medije .

Karakteristike papira

Sledeće karakteristike papira utiču na kvalitet i pouzdanost štampe. Uzmite u obzir sledeće faktore pre štampanja na određenom papiru.

Težina

Iz fioka može da se ulaže papir različitih težina. Papir lakši od 60 g/m 2 (16 lb) možda nije dovoljno krut za pravilno uvlačenje i može da izazove zaglavljivanje. Više informacija potražite u temi „Podržane težine papira“.

Uvijanje

Uvijanje predstavlja karakteristiku papira da se uvija po ivicama. Prekomerno uvijanje može da dovede do problema sa uvlačenjem. Do uvijanja može da dođe nakon što papir prođe kroz štampač u kojem je izložen visokim temperaturama. Čuvanje papira van pakovanja u vrućim, vlažnim, hladnim ili suvim uslovima, može da doprinese uvijanju papira pre štampanja i da dovede do problema sa uvlačenjem.

Glatkoća

Glatkoća papira direktno utiče na kvalitet štampe. Ako je papir previše grub, nije moguće pravilno naneti toner na njega. Ako je papir previše gladak, to može da dovede do problema sa uvlačenjem ili kvalitetom štampe. Preporučujemo da koristite papir od 50 Šefildovih jedinica.

Sadržaj vlage

Količina vlage u papiru utiče na kvalitet štampe i na mogućnost štampača da pravilno uvlači papir. Ostavite papir u originalnom pakovanju do upotrebe. Izlaganje papira promenama vlažnosti može negativno da utiče na performanse.

Pre štampanja, papir držite u originalnoj ambalaži 24 do 48 sati. Okruženje u kojem se nalazi papir mora da bude isto kao u štampaču. Produžite ovaj period na nekoliko dana ako se okruženje za skladištenje ili transport značajno razlikuje od okruženja u kojem je štampač. Debeli papir takođe može da zahteva duži period pripreme.

Usmerenje zrna

Tekstura se odnosi na poravnanje vlakana u listu papira. Zrno može da bude dugačko , ako prati dužinu papira ili kratko ako prati širinu papira. Preporučeni smer zrna potražite u temi „Podržane težine papira“.

Sadržaj vlakana

Kserografski papir najvišeg kvaliteta pravi se od 100% hemijski tretirane drvene pulpe. Ovaj sadržaj papiru daje visok stepen stabilnosti, što za rezultat ima manje problema sa uvlačenjem i bolji kvalitet štampe. Papir koji sadrži vlakna poput pamuka može negativno da utiče na manipulisanje papirom.

Neprihvatljiv papir

Sledeći tipovi papira nisu preporučeni za korišćenje sa štampačem:

Odlaganje papira

Pridržavajte se ovih smernica za odlaganje papira da biste izbegli zaglavljivanje i neravnomeran kvalitet štampe:

Biranje unapred odštampanih obrazaca i memoranduma

Podržane veličine papira

Veličina papira

Dvostruka fioka kapaciteta 650 listova

Opciona fioka za 550 listova

Dvostrano štampanje

Fioka za 550 listova

Višenamenski ulagač za 100 listova 1

A4

210 x 297 mm

(8,27 x 11,7 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

A5 položeno 2

210 x 148 mm

(8,27 x 5,83 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

A5 uspravno 2

148 x 210 mm

(5,83 x 8,27 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

A6

105 x 148 mm

(4,13 x 5,83 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Reklamni natpis

215,9 x 1320,8 mm

(3 x 5 inča do 8,5 x 52 inča)

X

znak potvrde

X

X

Executive

184,2 x 266,7 mm

(7,25 x 10,5 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Folio

215,9 x 330,2 mm

(8,5 x 13 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Hagaki

100 x 148 mm

(3,94 x 5,83 inča)

X

znak potvrde

X

X

JIS B5

182 x 257 mm

(7,17 x 10,1 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Legal

215,9 x 355,6 mm

(8,5 x 14 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Pismo

215,9 x 279,4 mm

(8,5 x 11 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Oficio (Mexico)

216 x 340 mm

(8,5 x 13,4 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Izvod

139,7 x 215,9 mm

(5,5 x 8,5 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Univerzalno 3, 4

76,2 x 127 mm do 215,9 x 355,6 mm

(3 x 5 inča do 8,5 x 14 inča)

X

znak potvrde

X

X

Univerzalno 3, 4

105 x 148 mm do 215,9 x 355,6 mm

(4,13 x 5,83 inča do 8,5 x 14 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Koverta 7 3/4

98,4 x 190,5 mm

(3,875 x 7,5 inča)

X

znak potvrde

X

X

Koverta 9

98,4 x 225,4 mm

(3,875 x 8,875 inča)

X

znak potvrde

X

X

Koverta 10

104,8 x 241,3 mm

(4,125 x 9,5 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

X

Koverta 11

114,3 x 263,525 mm

(4,5 x 10,375 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

X

Koverta 12

120,65 x 279,4 mm

(4,75 x 11 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

X

Koverta B5

176 x 250 mm

(6,93 x 9,84 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

X

Koverta B6

125 x 176 mm

(4,92 x 6,92 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

X

Koverta C5

162 x 229 mm

(6,38 x 9,01 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

X

Koverta C6

114 x 162 mm

(4,48 x 6,37 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

X

Koverta DL

110 x 220 mm

(4,33 x 8,66 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

X

Monarch

98,4 x 190,5 mm

(3,9 x 7,5 inča)

X

znak potvrde

X

X

Druga koverta 5

98,4 x 162 mm do 176 x 250 mm

(3,87 x 6,38 inča do 6,93 x 9,84 inča)

X

znak potvrde

X

X


Podržani tipovi papira

Tip papira

Dvostruka fioka kapaciteta 650 listova

Opciona fioka za 550 listova

Dvostrano štampanje

Fioka za 550 listova

Višenamenski ulagač za 100 listova

Obični

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Tvrdi papir

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Reciklirani

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Sjajni

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Nalepnice

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Nalepnice od vinila

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Čvrsti papir

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Koverta

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Memorandum

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Unapred odštampani

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Papir u boji

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Lagani

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Teški

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Grubi/pamučni papir

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Folija

X

X

X

X

Prilagođeni tip [x]

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde


Napomene:

Podržane težine papira

Dvostruka fioka kapaciteta 650 listova

Opciona fioka za 550 listova

Dvostrano štampanje

Fioka za 550 listova

Višenamenski ulagač za 100 listova

60–218 g/m 2

(16–58 lb, čvrsti)

60–218 g/m 2

(16–58 lb, čvrsti)

60–218 g/m 2

(16–58 lb, čvrsti)

60–162 g/m 2

(16–43 lb, čvrsti)


Tip papira

Težina papira

Obični papir

75–90,3 g/m 2 (20–24 lb, čvrsti)

Sjajni

88–176 g/m 2 (60–120 lb brošura)

162–176 g/m 2 sa uzdužnom teksturom (60–65 lb korice)

Teški papir

90,3–105 g/m 2 sa uzdužnom teksturom (24,1–28 lb, čvrsti)

Tvrdi papir

Do 199 g/m 2 sa uzdužnom teksturom (110 lb, indeks)

Do 218 g/m 2 sa poprečnom teksturom (80 lb, korice)

Nalepnice

Do 218 g/m 2 (58 lb, čvrsti)

Koverte

60–105 g/m 2 (16–28 lb, čvrsti)


Napomene: