Izjava o nepostojanosti

Tipovi memorije

Opis

Prolazna memorija

Štampač koristi standardnu radnu memoriju (RAM) da bi privremeno baferovao korisničke podatke tokom jednostavnih zadataka štampe i kopiranja.

Trajna memorija

Štampač može da koristi dva oblike trajne memorije: EEPROM i NAND (fleš memorija). Obe vrste pohranjuju operativni sistem, postavke štampača i informacije o mreži. Takođe pohranjuju postavke skenera i obeleživače, kao i integrisana rešenja.

Jedinica čvrstog diska

Neki štampači imaju instaliranu jedinicu čvrstog diska. Čvrsti disk štampača namenjen je za funkcije specifične za štampač. Čvrsti disk omogućava štampaču da zadrži baferovane korisničke podatke iz složenih zadataka štampe, kao i podatke o obrascima i fontovima.

Inteligentna jedinice za skladištenje (ISD)

Neki štampači možda imaju instaliranu inteligentnu jedinicu za skladištenje. ISD koristi trajnu fleš memoriju za čuvanje korisničkih podataka iz složenih zadataka štampe, podataka iz obrazaca i podataka fontova.


Izbrišite sadržaj bilo koje instalirane memorije štampača u sledećim okolnostima:

Napomena:  Za odlaganje jedinice za skladištenje, pratite smernice i procedure vaše organizacije.