Papir

Konfiguracija fioka

Stavka menija

Opis

Podrazumevani izvor

Fioka [x] (1*)

Višenamenski ulagač

Ručno ulaganje papira

Ručno ulaganje koverte

Podesite izvor papira za sve zadatke štampe.

Veličina/tip papira

Fioka [x]

Višenamenski ulagač

Ručno ulaganje papira

Ručno ulaganje koverte

Navedite veličinu papira ili tip papira koji je ubačen u svaki od izvora.

Zamena za veličinu

Isključeno

Letter/A4

Sve navedeno*

Podesite štampač tako da zameni navedenu veličinu papira ako tražena veličina nije ubačena ni u jedan izvor.

Napomene:

  • Opcija Isključeno daje upit korisniku da ubaci potrebnu veličinu papira.
  • Sve navedeno omogućava sve raspoložive zamene.
Konfiguriši MP

Kaseta*

Ručno

Prvo

Odredite ponašanje višenamenskog ulagača.

Napomene:

  • Kaseta konfiguriše višenamenski ulagač kao automatski izvor papira.
  • Ručno podešava višenamenski ulagač tako da se koristi samo za zadatke štampe sa ručnim uvlačenjem.
  • Prvo konfiguriše višenamenski ulagač kao primarni izvor papira.

Konfiguracija medija

Univerzalno podešavanje

Stavka menija

Opis

Merne jedinice

Inči

Milimetri

Navedite mernu jedinicu za univerzalni papir.

Napomena:  Inči je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. Milimetri je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.

Širina uspravnog položaja

3,5–19 inča (8,5*)

88,9–482,6 mm (216*)

Podesite širinu uspravnog položaja za univerzalni papir.

Visina uspravnog položaja

3,5–19 inča (14*)

88,9–482,6 mm (356*)

Podesite visinu uspravnog položaja za univerzalni papir.

Smer ulaganja

Kratka ivica*

Duga ivica

Podesite štampač tako da uzima papir iz pravca kratke ivice ili dugačke ivice.

Napomena:  Dugačka ivica se pojavljuje samo kada je najduža ivica kraća od maksimalne podržane širine.

Više univerzalnih veličina

Fioka [x]

Višenamenski ulagač

Dodelite jedinstvene dimenzije za više univerzalnih veličina koje su ubačene u svaki izvor papira.

Napomena:  Ova postavka se prikazuje samo kada je omogućena u meniju Uređaj. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni Konfiguracija > Konfiguracija fioka > Više univerzalnih veličina .


Tipovi medija

Stavka menija

Opis

Običan papir

Tvrdi papir

Reciklirani

Sjajni

Nalepnice

Nalepnice od vinila

Čvrst papir

Koverta

Memorandum

Unapred odštampani

Papir u boji

Laki papir

Teški papir

Grubi/pamučni

Prilagođeni tip [X]

Odredite teksturu, težinu i orijentaciju papira.