Nije moguće pročitati fleš uređaj

Radnja

Da

Ne

Korak 1

Proverite da štampač nije zauzet obradom drugog zadatka štampe, kopiranja, skeniranja ili faksa.


Da li je štampač spreman?

Pređite na korak 3.

Pređite na korak 2.

Korak 2

  • Sačekajte da štampač završi obradu drugog zadatka.

  • Uklonite, a zatim priključite fleš uređaj.


Da li štampač prepoznaje fleš uređaj?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

Proverite da li je fleš uređaj povezan na prednji USB priključak.

Napomena:  Fleš uređaj ne funkcioniše kada je povezan na zadnji USB priključak.


Da li je fleš uređaj povezan na odgovarajući port?

Pređite na korak 5.

Pređite na korak 4.

Korak 4

Povežite fleš uređaj na odgovarajući port.


Da li štampač prepoznaje fleš uređaj?

Problem je rešen.

Pređite na korak 5.

Korak 5

Proverite da li je fleš uređaj podržan. Više informacija potražite u odeljku Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka .


Da li je podržan fleš uređaj?

Pređite na korak 7.

Pređite na korak 6.

Korak 6

Priključite podržani fleš uređaj.


Da li štampač prepoznaje fleš uređaj?

Problem je rešen.

Pređite na korak 7.

Korak 7

Uklonite, a zatim priključite fleš uređaj.


Da li štampač prepoznaje fleš uređaj?

Problem je rešen.

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .