Razumevanje statusa indikatora

Indikator

Status štampača

Isključeno

Štampač je isključen.

Svetli plavo

Štampač je spreman.

Trepće plavo

Štampač štampa ili obrađuje podatke.

Trepće crveno

Štampač zahteva intervenciju korisnika.

Svetli narandžasto

Štampač je u režimu mirovanja.

Trepće narandžasto

Štampač je u režimu temeljnog mirovanja ili hibernacije.