Skrivarna C4342, C4352, CS730, CS735

Säkerhetsinformation

Skrivsätt

Information om produkten

Lär dig mer om skrivaren

Hitta information om skrivaren

Hitta skrivarserienumret

Skrivarkonfigurationer

Använda kontrollpanelen

Så här används indikatorlampan

Välja papper

Installera och konfigurera

Välja en plats för skrivaren

Koppla kablar

Konfigurera och använda programmen på huvudmenyn

Hantera kontakter

Konfigurera och använda tillgänglighetsfunktionerna

Fylla på papper och specialmedia

Installera och uppdatera program, drivrutiner och fast programvara

Installera hårdvarualternativ

Nätverk

Konfigurera seriell utskrift (endast Windows)

Säkra skrivaren

Lokalisera säkerhetsplats

Radera skrivarminnet

Radera skrivarens lagringsenhet

Återställa fabriksinställningar

Flyktighetsredogörelse

Skriv ut

Skriva ut från en dator

Skriva ut från en mobil enhet

Skriva ut från flashenhet

Flashenheter och filtyper som stöds

Konfigurera konfidentiella jobb

Skriva ut konfidentiella jobb och andra stoppade jobb

Skriva ut en teckensnittslista

Skriva ut en kataloglista

Placera skiljeblad mellan kopior

Avbryta utskriftsjobb

Justera tonersvärtan

Använda skrivarens menyer

Menyöversikt

Enhet

Skriv ut

Papper

USB-enhet

Nätverk/portar

Cloud-tjänster

Säkerhet

Rapporter

Felsökning

Skriva ut Meny för inställningssida

Underhålla skrivaren

Kontrollera status för skrivarens delar och förbrukningsmaterial

Konfigurera meddelanden om förbrukningsmaterial

Ställa in e-postaviseringar

Visa rapporter

Beställa delar och förbrukningsartiklar

Byta ut delar och förbrukningsartiklar

Rengöra skrivarens delar

Spara energi och papper

Flytta skrivaren till en annan plats

Skicka skrivaren

Felsöka problem

Problem med utskriftskvalitet

Skrivarfelkoder

Utskriftsproblem

Skrivaren svarar inte

Det går inte att läsa flashenheten

Aktivera USB-porten

Åtgärda pappersstopp

Problem med nätverksanslutningen

Problem med maskinvarutillval

Problem med förbrukningsmaterial

Pappersmatningsproblem

Problem med färgkvaliteten

Kontakta kundsupport

Återvinning och kassering

Återvinna produkter från Lexmark

Återvinna förpackningar från Lexmark

Meddelanden

Produktinformation

Om utgåvan

Varumärken

Licensinformation

Bullerniåver

WEEE-direktivet (Waste from Electrical and Electronic Equipment)

Laddningsbart litiumjonbatteri

Produktkassering

Lämna tillbaka Lexmark-kassetter för återanvändning eller återvinning

Meddelande om statisk elektricitet

ENERGY STAR

Temperaturinformation

Meddelande om laser

Strömförbrukning

EU-regler

Om radiostörningar