C4342, C4352, CS730, CS735 Yazıcıları

Güvenlik bilgileri

Kurallar

Ürün beyanları

Yazıcıyı tanıma

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Yazıcı seri numarasını bulma

Yazıcı yapılandırmaları

Kontrol panelini kullanma

Gösterge ışığının durumunu anlama

Kağıt seçme

Kurma, yükleme ve yapılandırma

Yazıcı için bir yer seçme

Kabloları takma

Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma

Kişileri yönetme

Erişilebilirlik özelliklerini kurma ve kullanma

Kağıt ve özel ortam yükleme

Yazılımı, sürücüleri ve bellenimi kurma ve güncelleme

Donanım seçeneklerini kurma

Seri yazdırmayı kurma (yalnızca Windows)

Yazıcıyı güvenceye alma

Güvenlik yuvasının konumlandırılması

Yazıcı belleğini silme

Yazıcı depolama sürücüsünü silme

Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme

Geçicilik Bildirimi

Yazdırma

Bilgisayardan yazdırma

Mobil aygıttan yazdırma

Bir flaş sürücüden yazdırma

Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri

Gizli işlerin yapılandırılması

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

yazı tipi örneği listesi yazdırma

Bir dizin listesi yazdırma

Kopyalar arasına ayırma sayfaları yerleştirme

Bir yazdırma işini iptal etme

Toner koyuluğunu ayarlama

Yazıcı menülerini kullanma

Menü haritası

Aygıt

Yazdırma

Kağıt

USB Sürücüsü

Ağlar/Portlar

Bulut Hizmetleri

Güvenlik

Raporlar

Sorun Giderme

Menü Ayarları Sayfasını yazdırma

Yazıcının bakımını yapma

Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma

E-posta uyarılarını ayarlama

Raporları görüntüleme

Parça ve sarf malzemeleri sipariş etme

Parça ve sarf malzemeleri değiştirme

Yazıcı parçalarını temizleme

Enerji ve kağıt tasarrufu

Yazıcıyı başka bir yere taşıma

Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Sorun giderme

Yazdırma kalitesi sorunları

Yazıcı hata kodları

Yazdırma sorunları

Yazıcı yanıt vermiyor

Flash sürücü okunamıyor

USB bağlantı noktasını etkinleştirme

Sıkışmaları giderme

Ağ bağlantısı sorunları

Donanım seçenekleri sorunları

Sarf malzemeleriyle ilgili sorunlar

Kağıt besleme sorunları

Renk kalitesi sorunları

Müşteri destek merkezine başvurma

Geri dönüşüm ve imha

Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü

Lexmark ambalajının geri dönüşümü

Bildirimler

Ürün bilgileri

Sürüm bildirimi

Ticari markalar

Lisans uyarıları

Ses emisyon seviyeleri

Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi

Lityum iyon şarj edilebilir pil

WEEE (Turkey)

Ürünü elden çıkarma

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

ENERGY STAR

Sıcaklık bilgileri

Lazer uyarısı

Enerji tüketimi

Avrupa Topluluğu (AT) yönergelerine uygunluk

Radyo paraziti uyarısı