C6100 Series

Biztonsági információk

Konvenciók

Információk a nyomtatóról

További információk a nyomtatóról

A nyomtató helyének kiválasztása

Nyomtatóbeállítások

A kábelek csatlakoztatása

A kezelőpanel használata

A bekapcsológomb és jelzőfény állapotának jelentései

A kezdőképernyő használata

Menülista

A menübeállítás oldal nyomtatása

A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata

A kezdőképernyő testreszabása

A kijelző személyre szabásának használata

Az Űrlapok és Kedvencek beállítása

Energiatakarékos beállítások konfigurálása

Az ügyfélszolgálat elérése

A QR-kód-készítő használata

Eszközkvóták beállítása

Google Drive használata

Papír és speciális adathordozó betöltése

Speciális hordozó méretének és típusának megadása

Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása

Tálcák betöltése

A többfunkciós adagoló betöltése

Tálcák összekapcsolása

Nyomtatás

Nyomtatás a számítógépről

Űrlapok nyomtatása

Nyomtatás flash-meghajtóról

Támogatott flash-meghajtók és fájltípusok

Bizalmas feladatok konfigurálása

Felfüggesztett feladatok nyomtatása

Betűtípusminták listájának nyomtatása

Könyvtárlista nyomtatása

Nyomtatási feladat megszakítása

A nyomtató biztonsága

Biztonsági nyílás pozíciója

Nyomtatómemória törlése

A nyomtató merevlemez-memóriájának törlése

Nyomtató merevlemez-titkosításának konfigurálása

Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

Törölhetőségi nyilatkozat

A nyomtató karbantartása

hálózatok

Soros porton keresztüli nyomtatás beállítása (csak Windows rendszeren)

A nyomtató tisztítása

Alkatrészek és kellékek rendelése

Alkatrészek és kellékek cseréje

A nyomtató áthelyezése

Energia- és papírtakarékosság

Újrahasznosítás

Elakadások megszüntetése

Papírelakadások elkerülése

Az elakadás helyének azonosítása

Papírelakadás a tálcákban

Papírelakadás a többcélú adagolóban

Papírelakadás a normál tárolóban

Papírelakadás a B ajtónál

Papírelakadás a szétválogatóban

Kapocselakadás a G ajtónál

Hibaelhárítás

Hálózatikapcsolat-hiba

Hardveropció-hiba

Papíradagolási problémák

Nyomtatási problémák

A színminőséggel kapcsolatos problémák

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Fejlesztés és áthelyezés

Hardver

Szoftver

Belső vezérlőprogram

Megjegyzések

Termékinformációk

Megjegyzés a kiadáshoz

GOVERNMENT END USERS

Védjegyek

Licencnyilatkozat

Zajkibocsátási szintek

Statikus érzékenységgel kapcsolatos figyelmeztetés

Hőmérsékletadatok

Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

A lézerrel kapcsolatos tanácsadó címke