Drukarka C9235

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Definicje pojęć

Informacje dotyczące produktu

Informacje na temat drukarki

Znajdowanie informacji na temat drukarki

Wybór miejsca na drukarkę

Wyposażenie drukarki

Podłączanie kabli

Korzystanie z panelu sterowania

Odczytywanie wskazań przycisku zasilania i kontrolki

Korzystanie z ekranu głównego

Drukowanie strony ustawień menu

Konfigurowanie i używanie aplikacji na ekranie głównym

Dostosowywanie ekranu głównego

Korzystanie z aplikacji Wsparcie klienta

Korzystanie z aplikacji Generator kodów QR

Konfigurowanie aplikacji Limity urządzenia

Korzystanie z funkcji Dostosowywanie wyświetlacza

Konfigurowanie ustawień oszczędnych

Zarządzanie zakładkami

Zarządzanie kontaktami

Konfiguracja i używanie funkcji dostępności

Włączanie trybu powiększania

Aktywowanie prowadzenia głosowego

Dostosowywanie tempa mowy w prowadzeniu głosowym

Dostosowywanie domyślnej głośności wewnętrznego głośnika

Dostosowywanie domyślnej głośności słuchawek

Włączanie funkcji wypowiadania haseł lub osobistych numerów identyfikacyjnych

Obsługa ekranu za pomocą gestów

Używanie klawiatury ekranowej

Ładowanie papieru i nośników specjalnych

Ustawianie rozmiaru i typu nośnika specjalnego

Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru

Ładowanie zasobników

Ładowanie zasobnika na 2500 arkuszy

Ładowanie zasobnika na 3000 arkuszy

Ładowanie nośników do podajnika uniwersalnego

Łączenie zasobników

Podpórka papieru

Drukowanie

Drukowanie z komputera

Drukowanie z urządzenia przenośnego

Drukowanie z napędu flash

Obsługiwane napędy flash i typy plików

Konfiguracja poufnych zadań

Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych

Drukowanie listy wzorców czcionek

Drukowanie listy katalogów

Anulowanie zadania drukowania

Opis menu drukarki

Mapa menu

Urządzenie

Drukuj

Papier

Napęd USB

Sieć/Porty

Bezpieczeństwo

Raporty

Pomoc

Rozwiązywanie problemów

Zabezpieczanie drukarki

Lokalizowanie gniazda zabezpieczeń

Czyszczenie pamięci drukarki

Wymazywanie dysku twardego drukarki

Szyfrowanie dysku twardego drukarki

Przywracanie ustawień fabrycznych

Informacje o ulotności pamięci

Przegląd drukarki

Sieć

Konfigurowanie drukowania przy użyciu portu szeregowego (tylko system Windows)

Czyszczenie części drukarki

Zamawianie części i materiałów eksploatacyjnych

Wymiana części i materiałów eksploatacyjnych

Przenoszenie drukarki

Oszczędzanie energii i papieru

Recykling

Usuwanie zacięć

Zapobieganie zacięciom

Ustalanie miejsca wystąpienia zacięcia

Zacięcie papieru w podajniku uniwersalnym

Zablokowany papier w drzwiczkach C

Zablokowany papier w drzwiczkach D

Zablokowany papier w zasobniku na 3000 arkuszy

Zablokowany papier w module wykańczającym do broszur

Zacięcie papieru w module wykańczającym ze zszywaczem

Zacięcie zszywki w module wykańczającym ze zszywaczem

Zszywka zacięta w module wykańczającym ze zszywaczem i dziurkaczem

Zacięcie zszywek w module wykańczającym do broszur

Rozwiązywanie problemów

Problemy z połączeniem sieciowym

Problem z opcjami sprzętowymi

Problemy z materiałami eksploatacyjnymi

Problemy z podawaniem papieru

Problemy z drukowaniem

Problemy z jakością koloru

Kontakt z obsługą klienta

Usprawnienia i przenoszenie

Sprzęt

Oprogramowanie

Oprogramowanie sprzętowe

Informacje

Informacje o produkcie

Informacje o wydaniu

Znaki towarowe

Oświadczenia dotyczące licencji

Poziomy emisji hałasu

Dyrektywa WEEE dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wyrzucanie produktów

Zwrot kaset firmy Lexmark w celu ponownego użycia lub recyklingu

Ostrzeżenie o podatności na ładunki elektrostatyczne

ENERGY STAR

Informacje o temperaturze

Oświadczenie dotyczące lasera

Etykieta z informacjami o laserze

Zużycie energii

Zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej

Oświadczenie dotyczące zakłóceń radiowych