Přístup k serveru Embedded Web Server

Embedded Web Server je webová stránka tiskárny, která umožňuje zobrazit a vzdáleně konfigurovat nastavení tiskárny i když nejste fyzicky poblíž tiskárny.

  1. Zjistěte IP adresu tiskárny:

    Poznámka: Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  2. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  3. Stiskněte klávesu Enter.

    Poznámka: Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.