Řešení potíží s aplikacemi spouštěnými z domovské obrazovky

Došlo k chybě aplikace

Zjistěte podrobnosti v systémovém protokolu.

 1. Napište IP adresu tiskárny nebo název hostitele do pole adresy internetového prohlížeče.

  Pokud IP adresu tiskárny neznáte, můžete provést následující akce:

  • Zobrazit informace o tiskárně na domovské stránce ovládacího panelu tiskárny, a to v části TCP/IP v nabídce Sítě/porty.

  • Vytisknout stránku nastavení sítě nebo stránku nastavení nabídek a vyhledat informace v části TCP/IP.

 2. Klepněte na tlačítko Nastavení nebo Konfigurace.

 3. Klepněte na tlačítko Řešení zařízení > Řešení (eSF) > karta Systém  > Protokol.

 4. V nabídce Filtr vyberte stav aplikace.

 5. V nabídce Aplikace vyberte aplikaci a klepněte na tlačítko Odeslat.


Zkontrolujte, zda se nepoužívá název souboru, který chcete skenovat.

Ověřte, zda soubor, který chcete skenovat, není otevřený jinou aplikací nebo uživatelem.

Aby nedošlo k chybám, zkontrolujte, zda je v nastavení konfigurace cíle vybrána možnost „Připojit časové razítko“ nebo „Přepsat stávající soubor“.


Nastavení skenování

V nastavení konfigurace cíle snižte nastavení skenování. Například snižte rozlišení skenování, vypněte možnost Barevně, nebo změňte Typ obsahu na Text.


Kontaktujte zákaznickou podporu.

Pokud jste stále neodhalili příčinu potíží, kontaktujte oddělení podpory pro zákazníky.

Řešení problémů s aplikací Formuláře a oblíbené prvky

Formuláře nejsou k dispozici nebo nefungují

Zkontrolujte, zda se záložka, která ukazuje na formulář, nachází v kořenové složce záložek.

Byla-li záložka ukazující na formulář vytvořena v podsložce složky Záložky, nebude pro řešení Formuláře k dispozici. Odstraňte záložku a vytvořte ji znovu v kořenové složce Záložky.


Zkontrolujte, zda záložka ukazuje na správné místo.

Tiskárna neověřila platnost záložek. V případě zadání nesprávné adresy URL nebo síťového umístění, které bylo specifikováno při vytvoření záložky, tiskárna nebude schopna získat přístup k dokumentu.


Zkontrolujte, zda je záložka vytvořena pomocí nabídky Formuláře a oblíbené prvky.

Je-li záložka vytvořena pomocí jiné aplikace, nelze k ní přistupovat prostřednictvím nabídky Formuláře a oblíbené prvky.

Síťový cíl přestal fungovat nebo není platný.

Zkontrolujte, zda je nakonfigurováno ověření tiskárny.

Pokud je aplikace nakonfigurována tak, aby použila přihlašovací údaje k multifunkční tiskárně, musí být nastavení ověření tiskárny nakonfigurováno pomocí zabudovaného webového serveru.

Další infomace o konfiguraci ověření tiskárny naleznete v Příručce pro správce vestavěného webového serveru na webových stránkách www.lexmark.com.


Zkontrolujte, zda je cíl sdílený a má platnou síťovou adresu.

Zkontrolujte, zda je složka nebo zdrojový soubor nastavena pro sdílení v celé síti.

Pokud byl cíl přesunut, síťová adresa se mohla změnit. Cílovou síťovou adresu je možné otevřít pomocí zabudovaného webového serveru.


Ujistěte se, že je tiskárna připojena k síti.

Zkontrolujte připojení všech příslušných síťových kabelů a to, zda je správně nakonfigurováno síťové nastavení tiskárny. Informace o použití tiskárny v síti naleznete v Síťové příručce na disku CD Software and Documentation dodaném s tiskárnou.


Pokud se zdrojový soubor a tiskárna nacházejí v různých doménách, ujistěte se, že jsou zadány informace o doméně.

Pokud se zdrojový soubor nachází v jiné doméně než tiskárna, můžete upravit cíl na stránce konfigurace aplikace a zadat příslušné informace o doméně do polí Síťová adresa a Síťová doména. Pokud neznáte síťovou adresu počítače, v němž se nachází zdrojový soubor, obraťte se na osobu odpovědnou za podporu systému.

Můžete také přidat v síťovém nastavení tiskárny název domény do seznamu Pořadí hledání domén.


Zjistěte podrobnosti v systémovém protokolu.
 1. Napište IP adresu tiskárny nebo název hostitele do pole adresy internetového prohlížeče.

  Pokud IP adresu tiskárny neznáte, můžete provést následující akce:

  • Zobrazit informace o tiskárně na domovské stránce ovládacího panelu tiskárny, a to v části TCP/IP v nabídce Sítě/porty.

  • Vytisknout stránku nastavení sítě nebo stránku nastavení nabídek a vyhledat informace v části TCP/IP.

 2. Klepněte na tlačítko Nastavení nebo Konfigurace.

 3. Klepněte na možnost Řešení zařízení > Řešení (eSF) nebo klepněte na možnost Vložená řešení.

 4. Klepněte na kartu Systém > Protokol.

 5. V nabídce Filtr vyberte stav aplikace.

 6. V nabídce Aplikace vyberte aplikaci a klepněte na tlačítko Odeslat.