Připojení kabelů

ikona standardní výstrahy VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ: Nepoužívejte faxové funkce za bouřky. Neinstalujte výrobek ani nezapojujte jakékoli kabely, včetně elektrických a telefonních (fax), za bouřky.

Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB nebo Ethernet.

Ujistěte se, že odpovídá:

picture of back or printer shows cables and connectors

1

Port USB tiskárny

2

port USB

3

Port Ethernet