Rušení tiskové úlohy

Zrušení tiskové úlohy z ovládacího panelu tiskárny

 1. Na ovládacím panelu tiskárny se dotkněte tlačítka Zrušit úlohu nebo stiskněte tlačítko tlačítko Stop na klávesnici.

 2. Dotkněte se tiskové úlohy, kterou chcete zrušit, a potom se dotkněte tlačítka Odstranit vybrané úlohy.

  Poznámka: Pokud stisknete na klávesnici tlačítko tlačítko Stop, vraťte se na domovskou obrazovku pomocí tlačítka Pokračovat.

Zrušení tiskové úlohy z počítače

Uživatelé se systémem Windows

 1. Otevřete složku Tiskárny.

  V systému Windows 8

  Do pole Hledat napište příkaz run a přejděte na:

  Seznam aplikací > Spustit > napište příkaz control printers > OK

  V systému Windows 7 nebo nižším
  1. Klepněte na tlačítko the start button, nebo klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

  2. Do dialogového okna Začít hledat nebo Spustit napište control printers.

  3. Stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na tlačítko OK.

 2. Poklepejte na ikonu tiskárny.

 3. Vyberte tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit.

 4. Klepněte na tlačítko Odstranit.

Uživatelé se systémem Macintosh

 1. V nabídce Apple přejděte na některou z následujících položek:

  • System Preferences (Předvolby systému) > Print & Scan (Tisk a skenování) >, vyberte tiskárnu a možnost > Open Print Queue (Otevřít tiskovou frontu)

  • System Preferences (Předvolby systému) > Print & Scan (Tisk a skenování) >, vyberte tiskárnu a možnost > Open Print Queue (Otevřít tiskovou frontu)

 2. V dialogovém okně tiskárny zvolte tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit, a potom ji odstraňte.