Kontrola stavu částí a spotřebního materiálu

Pokud je třeba vyměnit spotřební materiál nebo je nutná údržba, na displeji se objeví hlášení.

Kontrola stavu částí a spotřebního materiálu na ovládacím panelu tiskárny

Na domovské obrazovce se dotkněte položky Stav/Spotřební materiál > Zobrazit spotřební materiál.

Kontrola stavu částí a spotřebního materiálu ze síťového počítače

Poznámka: Počítač musí být připojen do stejné sítě jako tiskárna.
  1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

    Poznámka: Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce ovládacího panelu tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  2. Klepněte na Device Status (Stav zařízení).