Prohlížení virtuálního displeje

  1. Spusťte vestavěný webový server přidružený k tiskárně.

    Zadejte do pole adresy ve webovém prohlížeči adresu IP tiskárny.

    Pokud adresu IP tiskárny neznáte, můžete:

  2. Virtuální displej se zobrazuje v levém horním rohu obrazovky.

    Virtuální displej funguje stejně jako displej na ovládacím panelu tiskárny a zobrazuje hlášení tiskárny.