Čištění vnějšku tiskárny

 1. Ujistěte se, že je tiskárna vypnutá a její napájecí kabel je vypojený ze zásuvky rozvodné sítě elektrického proudu.

  ikona výstrahy nebezpečí úrazu el. proudem VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM Abyste se vyhnuli riziku zasažení elektrickým proudem při čištění povrchu tiskárny, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a odpojte od tiskárny všechny kabely, než budete pokračovat.
 2. Vyjměte papír ze standardního výstupního odkladače.

 3. Navlhčete vodou čistý hadřík, ze kterého se neuvolňují vlákna.

  Varování – nebezpečí poškození: Nepoužívejte čisticí prostředky do domácnosti ani saponáty, protože mohou poškodit povrch tiskárny.
 4. Otřete jen povrch tiskárny, ale nezapomeňte na standardní výstupní odkladač.

  Varování – nebezpečí poškození: Při použití vlhkého hadříku k čištění vnitřku tiskárny může dojít k poškození tiskárny.
 5. Před zahájením nové tiskové úlohy si ověřte, že podpěra papíru a standardní výstupní ovladač jsou suché.