Čištění čoček tiskové hlavy

Narazíte-li na problémy s kvalitou tisku, vyčistěte čočky tiskové hlavy.

 1. Otevřete přední dvířka.

  art showing the front door being opened
 2. Posuňte uvolňovací páčku doleva a odemkněte kryt.

  art showing how to unlock the internal cover
 3. Otevřete kryt.

  Varování – nebezpečí poškození: Nenechávejte kryt otevřený déle než 10 minut. Jinak by mohlo dojít k poškození jednotky fotoválce.
  art showing internal cover being opened
 4. Najděte stěrače tiskové hlavy.

  art showing the location of pc units and printhead wipers
 5. Opatrně vytahujte stěrače tiskové hlavy, dokud se nezastaví. Pak je pomalu zasuňte zpět na místo.

  art showing lenses being cleaned
 6. Zavřete kryt.

  art showing internal cover being closed
 7. Posuňte uvolňovací páčku doprava a zamkněte kryt.

  art showing the cover being locked
 8. Zavřete přední dvířka.

  art showng front door being closed