Konfigurace šifrování pevného disku tiskárny

Poznámka: Ve vaší tiskárně nemusí být pevný disk nainstalován.

Zapnutí šifrování pevného disku napomůže zabránit ztrátě citlivých dat v případě zcizení tiskárny nebo pevného disku.

Použití vestavěného webového serveru

 1. V prostředí vestavěného webového serveru klepněte na položky Nastavení > Zabezpečení > Šifrování disku.

  Poznámka: Položka Šifrování disku se zobrazí v nabídce Zabezpečení pouze tehdy, když je nainstalován naformátovaný pevný disk tiskárny, který neobsahuje vady.
 2. V nabídce Šifrování disku vyberte možnost Zapnout.

  Poznámky:

 3. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Pomocí ovládacího panelu tiskárny

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Při zapínání tiskárny stiskněte a podržte tlačítka the keypad number two a the keypad number six. Až se zobrazí obrazovka s ukazatelem průběhu, pusťte tlačítka.

  Tiskárna provede spouštěcí sekvenci a následně se zobrazí nabídka Konfigurace. Jakmile je tiskárna úplně zapnutá, na dotykovém displeji se zobrazí místo standardní domovské obrazovky seznam funkcí, např. Kopírovat nebo Faxovat.

 3. Dotkněte se tlačítka Šifrování disku > Zapnout.

  Poznámka: Zapnutím šifrování disku dojde ke smazání obsahu pevného disku tiskárny.
 4. Pokračujte v mazání disku tlačítkem Ano.

  Průběh procesu mazání disku bude vyznačován stavovým pruhem. Po zašifrování disku se tiskárna vrátí na obrazovku Zapnout/Vypnout.

  Poznámky:

 5. Dotkněte se tlačítka Zpět a potom tlačítka Ukončit nabídku Konfigurace.

Tiskárna se zresetuje a vrátí se do normálního pracovního režimu.