Nastavení pro Univerzální formát papíru

Univerzální formát papíru je uživatelem definovaný formát, který umožňuje tisknout na formáty papíru, které nejsou přednastaveny v nabídkách tiskárny. Není-li požadovaný formát papíru k dispozici v nabídce Formát papíru, nastavte Formát papíru pro zadaný zásobník na možnost Univerzální. Pak upřesněte všechny následující parametry univerzálního formátu pro svůj papír:

Podporovány jsou následující univerzální formáty:

  1. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

    The menu icon > Nabídka Papír > Univerzální nastavení > Měrné jednotky > vyberte měrnou jednotku

  2. Stiskněte možnost na Na výšku – šířka nebo Na výšku – výška.

  3. Vyberte šířku nebo výšku a stiskněte tlačítko the submit icon.