Vestavěný webový server se nespustil

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte připojení k síti.

Ujistěte se, že tiskárna i počítač jsou zapnuté a připojené ke stejné síti.


Zkontrolujte adresu zadanou ve webovém prohlížeči.


Dočasně zakažte webové servery proxy.

Servery proxy mohou blokovat nebo omezovat přístup k některým webovým serverům včetně vestavěného webového serveru. Další informace získáte u správce systému.