Vyprázdnění nádobky děrovače

  1. Otevřete dvířka G.

    The illustration shows the opening of the finisher front door.
  2. Vytáhněte nádobku děrovače.

  3. Vyprázdněte zásobník.

  4. Zasuňte vyprázdněnou nádobku děrovače zpět do dokončovací schránky až na doraz.

  5. Zavřete dvířka G.