Vymazání trvalé paměti

  1. Vypněte tiskárnu.

  2. Při zapínání tiskárny stiskněte a podržte tlačítka the keypad number two a the keypad number six. Až se zobrazí obrazovka s ukazatelem průběhu, pusťte tlačítka.

    Tiskárna provede spouštěcí sekvenci a následně se zobrazí nabídka Konfigurace. Až bude tiskárna úplně zapnutá, na dotykovém displeji se zobrazí místo standardní domovské obrazovky seznam funkcí.

  3. Dotkněte se tlačítka Smazat všechna nastavení.

    Tiskárna se během tohoto procesu několikrát restartuje.

    Poznámka: Příkaz Smazat všechna nastavení z tiskárny bezpečně odebere nastavení zařízení, řešení, úlohy, faxy a hesla.
  4. Dotkněte se tlačítka Zpět > Opustit nabídku Konfigurace.

Tiskárna se zresetuje a vrátí se do normálního pracovního režimu.