Vymazání paměti pevného disku tiskárny

Poznámky:

Pomocí ovládacího panelu tiskárny

  1. Vypněte tiskárnu.

  2. Při zapínání tiskárny stiskněte a podržte tlačítka 2 a 6. Až se zobrazí obrazovka s ukazatelem průběhu, pusťte tlačítka.

    Tiskárna provede spouštěcí sekvenci a následně se zobrazí nabídka Konfigurace. Až bude tiskárna úplně zapnutá, na dotykovém displeji se zobrazí seznam funkcí.

  3. Dotkněte se tlačítka Smazat disk a potom se dotkněte jednoho z následujících tlačítek:

  4. Pokračujte v mazání disku tlačítkem Ano.

    Poznámky:

  5. Dotkněte se tlačítka Zpět > Zavřít nabídku Konfigurace.

Tiskárna se zresetuje a vrátí se do normálního pracovního režimu.