Vymazání dočasné paměti

Dočasná paměť (RAM) instalovaná v tiskárně potřebuje pro uchování informací zdroj energie. Chcete-li smazat data, vypněte zařízení.