Import a export konfigurace

Nastavení konfigurace můžete exportovat do textového souboru a poté importovat a použít u jiných tiskáren.

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámka: Zobrazte adresu IP na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
 2. Exportujte nebo importujte konfigurační soubor pro jednu nebo více aplikací.

  Pro jednu aplikaci

  1. Přejděte na:

   Nastavení > Aplikace > Správa aplikací > vyberte aplikaci > Konfigurovat

  2. Exportujte nebo importujte konfigurační soubor.

   Poznámky:

   • Pokud dojde k chybě Nedostatek paměti JVM, opakujte proces exportu, dokud se konfigurační soubor neuloží.
   • Dojde-li k překročení časového limitu a objeví se prázdná obrazovka, aktualizujte webový prohlížeč a klepněte na tlačítko Použít.

  Pro více aplikací

  1. Klepněte na položku Nastavení > Import/export.

  2. Exportujte nebo importujte konfigurační soubor.

   Poznámka: Při importu konfiguračního souboru dokončete postup klepnutím na tlačítko Odeslat.